Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 44, ngày 22/4, UBTV Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Thỏa thuận quốc tế.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *