Sáng nay tại Hà Nội, Vụ phổ biến giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp đã tổ chức toạ đàm thông tin tổng kết 15 năm chỉ thị số 32 của Ban Bí thư Trương ương  về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và nhân dân.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *