Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 27, trong  ngày 17/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã  thảo luận, cho ý kiến báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 76 về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *