Trong bối cảnh khó khăn như khủng hoảng kinh tế, thiên tai, dịch bệnh, mô hình liên kết kinh doanh thông qua các hợp tác xã đã phát huy vai trò tích cực để hướng tới sự phát triển bền vững. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *