Mục tiêu của Dự án trên là xây dựng luồng tàu biển cho tàu trọng tải lớn vào sông Hậu đáp ứng thông qua lượng hàng hóa tổng hợp 21 – 22 triệu tấn/năm và hàng container 450.000 – 500.000 TEU/năm cho giai đoạn đến 2020.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *