Tỷ lệ thực hiện dự toán thu ngân sách do cơ quan Thuế quản lý 6 tháng năm 2020 đạt thấp nhất so với thu của một số năm gần đây, do tác động của dịch Covid – 19. Đây là thông tin Tổng cục Thuế đưa ra tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp công tác thuế 6 tháng cuối năm 2020.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *