Theo Tổng cục thống kê, hiện nay thanh khoản hệ thống ngân hàng đang rất dồi dào, đã sẵn sàng nguồn vốn để cho vay. Nhưng tín dụng đến 20/3 chỉ tăng khoảng 0,7% cho thấy doanh nghiệp không có nhu cầu đi vay, hoặc vay rất ít.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *