Cần xoá bỏ văn hoá sáng cắp ô đi chiều cắp ô về, phải đặt giá trị tập thể lên trên lợi ích cá nhân. Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương tại Lễ phát động phong trào thi đua “cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hoá công sở” do Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Trung ương tổ chức sáng 19/5, tại Hà Nội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *