Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, để hoàn thành kế hoạch, đòi hỏi quyết tâm chính trị lớn của các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố và các tập đoàn, tổng công ty.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *