Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 3, sáng nay 7/6, các đại biểu Quốc hội làm việc tại hội trường, cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *