Luỹ kế từ đầu tháng 2/2019 đến ngày 15/10/2019, bệnh dịch tả heo Châu Phi đã xảy ra tại 8.200 xã thuộc hơn 650 huyện của 63 tỉnh, thành phố với tổng số lợn tiêu huỷ là 5,6 triệu con.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *