Sáng nay, Viện khoa học xã hội vùng Đông Nam bộ đã tổ chức Hội thảo trao đổi và chia sẻ về vấn đề “Tiếp cận An sinh xã hội của người lao động di cư Việt Nam” nhằm đưa ra thực trạng cũng như các giải pháp để hỗ trợ người lao động trong thời điểm khó khăn nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *