Trong chương trình kỳ họp Quốc Hội, tại tổ 6, đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Vĩnh Long, Bình Phước,Thanh Hóa thảo luận về :Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội; Dự thảo Nghị quyết về thí điểm không tổ chức HĐND tại các phường thuộc quận và thị xã SơnTây của thành phố Hà Nội.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *