Lo ngại SV nhiều tỉnh, thành đổ về Hà Nội và các TP lớn khi dịch vẫn diễn biến phức tạp, đa số các trường ĐH cho SV nghỉ để học online đến giữa, thậm chí là hết tháng 3. Đồng thời, triển khai biện pháp kiểm soát SV tránh đi khỏi nơi cư trú trong thời gian ở nhà.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *