Sau 5 lần thí nghiệm, vắc xin phòng bệnh dịch tả heo châu Phi có khả năng bảo hộ 100% số heo được tiêm, trong điều kiện sản xuất con số này là 80%, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang hoàn thiện việc kiểm nghiệm và dự kiến triển khai khảo nghiệm trong tháng 5 này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *