Sáng 12/9, Lễ ra mắt HĐ Lý luận Trung ương NK 2021-2026 và Kỳ họp thứ nhất của HĐ diễn ra tại trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *