Tiếp tục kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 14, sáng nay, với 91,72% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *