Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 14, ngày 1/11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Quốc hội  đã thảo luận về Đề án tổng thể phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng  bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *