Hôm nay 25/10, Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 48 người giữ các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm được công bố vào chiều nay và Quốc hội tiến hành thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *