Sáng nay, thảo luận về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị kể từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực, các đại biểu Quốc hội đề nghị: Chính phủ cần theo sát diễn biến của thị trường để điều chỉnh khung giá đất kịp thời, hoàn thiện các phương pháp tính giá đất. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *