Tiếp tục chương trình thảo luận tại hội trường, sáng nay 2/11, đại biểu Quốc hội đóng góp nhiều ý kiến về các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội năm 2018; việc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả xây dựng, ban hành văn bản pháp luật cũng như đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *