Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 3, sáng nay, các ĐBQH làm việc tại hội trường, nghe Tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án Luật quản lý nợ công (sửa đổi); thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật quản lý ngoại thương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *