Tiếp tục chương trình làm việc, sáng nay, các đại biểu QH thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi). Nội dung này đã được các đại biểu QH cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 2.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *