Tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 3, Quốc hội dành cả ngày hôm nay để thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *