Sáng 13/09, tại Nhà Quốc hội, phát biểu khai mạc phiên họp thứ 3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, phiên họp này sẽ tập trung cho ý kiến về các nội dung trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2, xem xét, quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bao gồm 5 nhóm vấn đề chính.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *