Nhằm chia sẻ và cập nhật thông tin về xu hướng phát triển TMĐT trong nước và thế giới, định hướng phát triển TMĐT thời gian tới,  Viện Kinh tế Việt Nam đã tổ chức hội thảo với chủ đề Phát triển TMĐT – Tạo lợi thế cạnh tranh cho DN.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *