Triển khai chương trình hành động quốc gia về du lịch năm 2020, sáng 18/12, Tổng cục du lịch tổ chức Hội thảo góp ý xây dựng chương trình hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tại Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *