Ban TG Trung ương vừa tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Bộ CT về công tác cán bộ. Dự hội nghị có các đồng chí Võ Văn Thưởng, UV  Bộ CT, Thường trực Ban Bí thư; Đại tướng Lương Cường, UV Bộ CT, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *