Vụ việc 152 khách Việt bỏ trốn ở Đài Loan (Trung Quốc) không phải lần đầu, tuy nhiên số lượng lớn đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh Việt Nam. Việc khách Việt bỏ trốn không chỉ tác động trực tiếp tới du khách chân chính mà còn ảnh hưởng đến cơ hội của hàng ngàn lao động mong muốn đi làm việc tại nước ngoài.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *