2/9 năm nay rơi vào thứ tư nên người lao động nghỉ một ngày, không có nghỉ bù. Đây là năm cuối cùng áp dụng lịch nghỉ lễ Quốc khánh một ngày.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *