Hiện nay, không chỉ Việt Nam mà tất cả các quốc gia trên thế giới đều chú trọng phát triển một số tập đoàn, doanh nghiệp mang tính chiến lược để đảm bảo cân đối lớn cho nền kinh tế quốc gia. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *