Lượng máu dự trữ thiếu nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến công tác điều trị đang là thực trạng tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Với các lịch hiến máu được duy trì đến thời điểm này thì vẫn còn thiếu khoảng hơn 20.000 đơn vị máu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *