Ngày 9/9, Đoàn giám sát chuyên đề của UBTV QH về “Việc thực hiện các nghị quyết của UBTV QH về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021” đã tổ chức phiên họp thứ nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *