Hôm 22/10, các đại biểu dự kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 14 bước sang ngày làm việc thứ 3. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành phiên họp. Dự họp tại điểm cầu Vĩnh Long có ông Trần Văn Rón, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long, các đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Sở Tư pháp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *