Trong  chương trình Phiên họp thứ 38, ngày 17/10,  Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 8 của Quốc hội. Theo đó, do bổ sung nhiều nội dung vào Chương trình, nên tổng thời gian làm việc của Quốc hội tại Kỳ họp này là 27 ngày, kéo dài thêm 7 ngày so với dự kiến ban đầu.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *