Tiếp tục chương trình làm việc, hôm  nay 23/5, Quốc hội nghe Tờ trình về dự kiến Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2017; Tờ trình về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2018.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *