Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, ngày 17/6, dưới sự điều hành của Phó CT QH  Phùng Quốc Hiển – 90,68% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, QH đã thông qua Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) với việc không đưa hộ kinh doanh vào quy định trong Luật để xây dựng một luật riêng về đối tượng này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *