Đến nay, các tổ chức tín dụng đã hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại do ảnh hưởng dịch tả heo châu Phi thông qua hình thức cơ cấu nợ. Ngân hàng nhà nước cho biết, trường hợp khó khăn vì thiên tai dịch bệnh sẽ được xem xét khoanh nợ 2 năm.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *