Thay mặt Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát vừa phê duyệt "Kế hoạch ứng phó khẩn cấp với các chủng vi-rút cúm nguy hiểm có khả năng lây sang người".

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *