Tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội khóa XIV Vương Đình Huệ, sáng nay, Quốc hội khóa XV đã khai mạc Kỳ họp thứ Nhất. Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam – Nguyễn Phú Trọng, phát biểu chỉ đạo trong phiên khai mạc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *