Tại Nhà Quốc hội, với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc phiên họp thứ 38 để cho ý kiến về các nội dung trình tại kỳ họp thứ 8 của Quốc hội và xem xét, quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *