Sau một ngày rưỡi làm việc, ngày 29/12, hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương triển khai Nghị quyết của Đảng và Quốc hội về nhiệm vụ kinh tế – xã hội và dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2018 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *