Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gọi tắt là Ban Chỉ đạo Quốc gia về IUU đã tổ chức cuộc họp lần thứ hai, bàn giải pháp gỡ thẻ vàng cho thủy sản Việt Nam.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *