Sáng 12/04, Hội thảo với chủ đề “Nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân và việc thúc đẩy bình đẳng giới” khu vực miền Trung và Tây nguyên đã khai mạc tại thành phố Đà Nẵng. Đây là hoạt động đầu tiên trong chuỗi Hội thảo tại 3 miền do Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội và Nhóm nữ đại biểu Quốc hội tổ chức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *