Tại Vĩnh Long, Bộ Xây dựng phối hợp với Hội Cấp thoát nước Việt Nam tổ chức hội thảo về “Giải pháp cấp nước sạch cho vùng ĐBCSL”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *