Thực hiện kế hoạch của Ban Kinh tế Trung ương về việc triển khai đề án tổng kết thực hiện Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị khóa 9 về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng ĐBSCL thời kỳ 2001-2010; Kết luận 28 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng ĐBSCL thời kỳ 2011-2020, sáng nay, Ban Chỉ đạo xây dựng đề án tổ chức hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo lần thứ nhất để triển khai các nội dung xây dựng đề án.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *