Được sự đồng ý của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp cùng Liên đoàn Thanh niên dân chủ thế giới tổ chức Hội nghị Hội đồng điều hành chung Liên đoàn Thanh niên dân chủ thế giới tại Việt Nam từ ngày 27/5 – 31/5/2014. Hội nghị thu hút khoảng 60 đại biểu đến từ hơn 20 nước và 30 tổ chức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *