Sáng nay, tại Hà Nội, Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương  tổ chức Hội nghị cho ý kiến về các văn bản Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75; đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác Công an năm 2019; xác định mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ giải pháp công tác Công an năm 2020…

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *