Tranh Đông Hồ là dòng tranh dân gian Việt Nam, do người dân làng Đông Hồ – Bắc Ninh sáng tạo, sản xuất và phát triển thành làng nghề.Đây là một trong những di sản cấp quốc gia đang hoàn thiện hồ sơ, đề nghị UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *