Ban quản lý dự án mở rộng hầm Hải Vân cho biết, mới đây mũi khoan cuối cùng đào thông hầm đã thi công hoàn tất, chính thức hoàn thành hạng mục quan trọng nhất của dự án này.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *